Placeholder
{%%{children}%%}

! AKtuálne informácie v súvislosti s COVID-19 !

ODVOZ KVASU

Ponúkame ODVOZ VášHO KVASU priamo Z VášHO DOMOVA. A naopak po spracovaní dovezieme Váš DESTILÁT AŽ K VÁM DOMOV. Jedinou PODMIENKou TEJTO SLUŽBY je MINIMáLNy objem kvasu – 400 litrov.

So želaním krásnych Vianočných sviatkov oznamujeme, že kvasy preberáme a pálime do 18. 12. 2020, po Vianočných sviatkoch začíname páliť a preberať kvasy 7. 1. 2020.

Všetky naše služby ponúkame aj počas prípadného “lockdownu” keďže ako výrobca dezinfekcie pokračujeme v nepretržitej výrobe.

{%%{children}%%}

ANTIVíRUS PRODUKT


Naše aktuálne novinky v e-shope

Naša likérka pružne reaguje na aktuálnu situáciu a preto sme pre vás pripravili tento výrobok s hĺbkovou dezinfekciou. Je vhodný na dezinfekciu v exteriéri, ale aj v interiéri. Výnimkou nie sú  ani nerezové či sklenené povrchy, mince a ostatné povrchy vyžadujúce dezinfekciu. Inak povedané všade tam kde je potrebná dezinfekcia použite náš ANTIVÍRUS PRODUKT. Účinok nastupuje bezprostredne po aplikácii. Zabíja všetky druhy baktérii a vírusov.

Produkt obsahuje 80 % etanolu.

V ponuke 0,5 L, 5 L a 10 L balenie.

Všetky ceny poskytujeme na základe telefonického alebo emailového dopytu.

Kontaktujte nás!

ŠPECIALITKA

 • Placeholder
 • Placeholder
 • Placeholder
 • Placeholder

O kvalite našich ovocných destilátov a mandľovíc sa dopočul aj futbalový reprezentant Juraj Kucka alias “Kuco”. Ochutnal a ihneď si aj nechal u nás vyrobiť vlastnú edíciu. Túto špecialitku nájdete v Kucovom luxusnom penzióne a reštaurácii Meridiana v Bojniciach.

WELCOME!


Dovoľte, aby som Vás, pestovateľov, záhradkárov, ako aj priaznivcom najkvalitnejších destilátov,  privítal na stránke našej pestovateľskej pálenice. Tu sa dozviete všetko potrebné o tom ako postupovať pri poctivom pálení ovocia. A taktiež aj o produktoch, ktoré pochádzajú priamo z našej pálenice.

Jozef SuchÁnekMy name is Arnold Holstein. My weight is 2 tons and I will burn 500 kg of yeast from which I will make noble spirits.

Váženi pestovatelia, naši zákazníci u nás vám vyrobíme vašu vlastnú pálenku na kľúč. Stačí doniesť aspoň 100 kg ovocia v surovom stave a my Vám bezplatne ovocie spracujeme na kvas, odkontrolujeme kvasný proces v našej kvasiarni, následne kvas vydestilujeme a vás telefonicky vyrozumieme o množstve vyrobenej pálenky. Nemusíte sa zaťažovať spracovaním ani uskladnením. Vychutnajte si ovocie v tekutom stave.

spracovanie ovocia na kvas je u nás bezplatné

podmienkou je aspoň 100 kg vlastného ovocia


Naše úspechy

záruka kvality


Naše aktuálne novinky v e-shope

EXKLUZÍVNE LEN U NÁS
{%%{children}%%}


o nás


Názov našej spoločnosti SAMARIA Ovocný Liehovar, s.r.o. má svoj pôvod v histórii. Pôvodné latinské pomenovanie Villa Sancta Maria (dedina svätej Márie) bolo zmienené už v stredovekom písomníctve. Skracovaním slov SANCTA a MARIA vznikol názov pre Šamorín – SAMARIA. Dlhé stáročia nemecko-maďarské obyvateľstvo Šamorína tento názov aj používalo. Takže Šamorín latinsky znamená Samaria. Pri názve našej spoločnosti sme sa inšpirovali históriou nášho mesta: Samaria = Šamorín Ovocný Liehovar = pálenica ovocia. Mesto Šamorin bolo v dávnej minulosti hlavným obchodným miestom dnešného Žitného Ostrova, v ktorom sa dala od nepamäti kúpiť dobrá koža, kvalitné mäsiarskej výrobky a vychýrená baracká pálenka. Pri výstavbe nášho liehovarenského podniku sme hľadali najvhodnejšie miesto pre nákup ovocia ako aj pre výsadbu ovocných sadov. Od počiatku nášho zámeru – vyrábať čisté ovocné destiláty – bez pridania aróm a farbív, nám pomáhal Ing. Peter Michalka, ktorý viac ako 40 rokov svojho života venoval liehovarníctvu. Tento nestor a majster destilatér slovenského liehovarníctva je pri nás dodnes a musíme priznať stále sa je čo učiť. Pán majster vychoval v našej spoločnosti skvelú enologičku, chemičku a odborníka v liehovarníckom priemysle Ing. Barbaru Kojnokovú, ktorá je tiež denno dennou súčasťou výroby našich páleniek. Snažíme sa oživiť osvetu slovenských spotrebiteľov, aby ak konzumujú alkohol tak konzumovali kvalitu a to pravú domácu pálenku. Tak ako sú Škóti právom hrdí na škótsku whisky, my chceme, aby Slováci boli právom hrdí na ovocnú domácu pálenku. Tomuto podriaďujeme všetko.


What we offer


V areáli pálenice GLOBAL DISTILLERY a liehovaru SAMARIA Ovocný Liehovar ponúkame nasledovné služby.

Placeholder

grinding and stoning


Okrem samotného pálenia našim zákazníkom ponúkame drvenie a odkôstkovanie. Drvenie ovocia je nevyhnutné  ovocie pre zlepšenie rozmnožovania kvasiniek, aby sa zabránilo prístupu vzduchu zapríčiňujúceho plesnenie. Pri drvení a odkôstkovaní ovocia používame špičkovú rakúsku technológiu značky Voran, s hodinovou kapacitou 4 tony.


Placeholder

production of spirits and distillates


SAMARIA Ovocný Liehovar známy najmä vďaka populárnym radom Natural Product alebo KOSHER ponúka len tie najkvalitnejšie liehoviny a destiláty. Prevažnú časť výroby plánujeme orientovať na obľúbené ušľachtilé destiláty ako sú hruškovica, slivovica, marhuľovica, broskyňovica, jabĺčkovica, vínovica, dulovica, jahodovica, čerešňovica, višňovica, ale aj kiwovica či pivovica.


Placeholder

Yeast dilution with modified water


Žitný ostrov je najväčším riečnym ostrovom v Európe a zároveň najväčšou zásobárňou pitnej vody strednej Európy. Kvalita tejto vody, ktorá je najmäkšou na území Slovenska, sa odzrkadľuje aj v kvalite našich výrobkov. Na dosiahnutie dokonalého výsledku vodu upravujeme jónovou receptúrou. Preto vám túto špeciálne upravenú vodu ponúkame aj pri výrobe vašej pálenky.

Doprava kvasu

Máme pre vás úplnú novinku. Od 01. 09. 2019 ponúkame službu zvoz kvasov. Uvádzacia cena je 0,65 EUR / km. Cena sa počíta v zmysle Šamorín – zákazník a naspäť. 

Kvas zvážame od 300 litrov kvasu.

price list

Sme jediná pálenica na Slovensku, ktorá má taký počet kotlov, že vieme zaradiť váš kvas samostatne do výroby už od 100 litrov.

Aging of the alcohol

v cene

 • 40%
 • 45%
 • 50%
 • 52%
atď

Capacity of still
600 l
Storage capacity
0 l
Minimal distillation capacity
od 0 l

prevádzkový poriadok

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len “pálenice”) vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonom NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu.

“Nie je pálenica, ako pálenica!” Tá naša disponuje len tými najkvalitnejšími destilačnými súpravami od renomovaných výrobcov, akými sú bezpochyby J. Hradecký – Pácov, Kothe a Arnold Holstein. Konkrétne disponujeme:

 • náš najmenší kotol Ulrich Kothe s objemom 150 až 300 litrov
 • ďalším zástupcom je Arnold Holstein s objemom 500 litrov
 • dva kotle Arnold Holstein s objemom 600 litrov
 • náš najväčší je kotol renomovaného českého výrobcu Hradecký Pácov s objemom 1 200 litrov
 • zároveň disponujeme dvomi reverznými osmózami pre úpravu vody na riedenie destilátu – Waleon s výkonom 500 litrov vody za hodinu

V čom je zásadný rozdiel? Okrem kvality a ceny, ktorá je niekoľko násobne vyššia ako pri bežných zariadeniach, vieme docieliť  veľmi pomalú destiláciu. Pretože ako vieme čím pomalšia destilácia, tým lepší výsledok. Vďaka kopule nad kotlom dôkazu dokážeme vyťažiť a preniesť čo najväčší možný aromat prírodnej arómy z ovocia priamo do Vášho destilátu. Liehovarnícke rúrky od nemeckých výrobcov majú v priemere od 5 do 8 cm a to z dôvodu priameho vedenia senzorických vonných látok do destilačnej kolóny. Päťnásobným destilačným zosilnením sa zmenia liehové pary na unikátny ovocný destilát. Veď predsa každý starý pálenický majster Vám povie: “Čím hrubšia liehovarnícka rúrka, tým lepšie”. V neposlednom rade je veľmi dôležitý aj materiál, z ktorého sú rúrky vyrobené. Najvyšší štandard dosahuje meď, tá zároveň slúži aj ako katalyzátor. Na weboch našich dodávateľských partnerov kotlov nájedete názornú ukážku prečo a ako sú títo tradiční výrobcovia destilačných technológii tak úspešní vo svete.

Na týchto kvalitných zariadeniach sa snažíme vyrábať pravé ovocné destiláty z kvalitného ovocia, na ktorého kvalitu a cukornatosť dôrazne dohliadame. Naše destiláty obdržali množstvo ocenení ako v SR tak aj v zahraničí.

– Jozef Suchánek, riaditeľ –


Dobrý kvas rovná sa dobrý destilát. Správnej príprave kvasu treba venovať veľkú pozornosť nakoľko je to hlavný a základný predpoklad dobrého destilátu a vyťaženosti alkoholu z Vášho kvasu. Mnohí pestovatelia majú mylný názor, že ovocie staré, nahnité sa môže zužitkovať na vypálenie pálenky a to je veľký omyl. Ak chce mať pestovateľ kvalitnú pálenku z vlastného ovocia musí naň aj obetovať dobré ovocie. Ovocie určené na kvas by malo byť zrelé čisté a bez stopiek následne ho ukladáme do čistých nádob. Tie sú buď plastové alebo nerezové. Nikdy neukladáme ovocie do železných nádob.


Kvasenie je proces, pri ktorom uniká CO2, dužina sa rozpadá. Unikajúci CO2 vynáša na povrch časť pevného ovocia, vytvára sa klobúk. Nikdy sa nesmie do kvasu zamiešať, znemožňuje prístup vzduchu do kvasu a tým aj nežiadúcim mikroorganizmom, zároveň klobúk zabraňuje odparovaniu liehu.

Výťažnosť ovocia z 100 kg kvasu: slivka – 10 litrov 50 % destilátu, čerešňa – 8 litrov 50 % destilátu, jablko a hruška – 7 litrov 50 % destilátu.


At our distillery we have our own laboratory and warehouse for distillates available  in which tanks made of stainless steel with a storage capacity of 25,000 liters are kept. Moreover,  in our distillery warehouse we also keep wooden barrels intended for the process for aging especially of wine distillates. As a matter of course we also have  a 40 liter ultrasonic cleaner  with the help of which we are able to produce a 10-year-old distillate from a freshly distilled fresh spirit in just a few minutes.

MOTTO: “We are a huge family of gourmets who enjoy good-quality fruit distillates. Hence, our motto is that we wish you, our customers, to return to us every year with joy. “

The distillery


Naša pálenica má k dispozícii najmodernejšie, plnoautomatické, počítačom riadené destilačné prístroje. Objem prvého destilačného kotla je 600 litrov. Jedná sa o zariadenie s retifikačnou kolónou a katalyzátorom. Ten dohliada na priebeh destilácie a správnu teplotu v destilačnom aparáte.
Druhý destilačný prístroj má objem 1 200 litrov, pričom sa opäť jedná o destilačnú aparatúru, ktorá je vyrobená pre našu spoločnosť podľa presne špecifických požiadaviek, najmä čo sa týka sledovania správnych teplôt na každom mieste.
Vydávanie destilátov a vyskladňovacích dokladov k nim prebieha v otváracích hodinách:
Piatok od 8.00 do 16.00 alebo v sobotu od 8.00 do 10.00 hod.
Príjem kvasu a ovocia na spracovanie je v dňoch:
Pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 alebo v sobotu od 8.00 do 10.00 hod.
NEDEĽA VOĽNÝ DEŇ.

Placeholder
Placeholder

Distillery


SAMARIA Fruit Distillery functions as a yard distillery of the GLOBAL DISTILLERY plant. Under the strict supervision of the master distiller, only the best quality raw materials are used for production of spirits and distillates. The recipes we use have a long tradition and have been an inspiration for many other distilleries. Their origin and “know-how” is associated with the LIKOS distillery, from which SAMARIA has taken over these traditions. At present, thanks to our production and storage capacity, we belong to the largest and most modern fruit distillery in Slovakia.


Distillery

SAMARIA Fruit Distillery functions as a yard distillery of the GLOBAL DISTILLERY plant. Under the strict supervision of the master distiller, only the best quality raw materials are used for production of spirits and distillates. The recipes we use have a long tradition and have been an inspiration for many other distilleries. Their origin and “know-how” is associated with the LIKOS distillery, from which SAMARIA has taken over these traditions. At present, thanks to our production and storage capacity, we belong to the largest and most modern fruit distillery in Slovakia.


Placeholder

Fermentation plant


In our fermentation plant we are able to store 400 tons of yeast at the same time. Canadian air conditioning system together with a special sensational heating system ensure that the temperature does not drop below 15 degrees Celsius and does not rise above 20 degrees Celsius. For, as we know, during the fermentation process it is important to keep the temperature constant which guarantees the highest quality of the yeast. Our fermentation plant has also special detectors for gas leak from fermentation tanks which are specially adapted for the need of controlled fermentation.


Placeholder

GalleryVisit us


Neváhajte a prídite sa pozrieť do našej pálenice. Náš ochotný personál Vás prevedie celým výrobným procesom a vysvetlí Vám jednotlivé procesy spracovania ovocia.

Prípadne ak máte otázky súvisiace s prípravou dobrého kvasu, neváhajte zavolať a radi poradíme!

Opening hours


Pondelok 8 00 – 16 00

Utorok 8 00 – 16 00

Streda 8 00 – 16 00

Švrtok 8 00 – 16 00

Piatok 8 00 – 16 00


Contact


Názov SAMARIA Ovocný Liehovar, s.r.o.

Adresa Bratislavská cesta 39, Šamorín

Telefón / Fax +421 315 601 702

Email [email protected]

IČO 46 356 487

GLOBAL DISTILLERY, s.r.o. is registered in the Commercial Register of the District Court of Trnava, section: Sro, Insert No. 27802 / T